Γενικοί Όροι Ενοικίασης

Τρόποι Πληρωμής

Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, ο μισθωτής πρέπει να παρουσιάσει μια πιστωτική/χρεωστική κάρτα αποδεκτή από την εταιρεία  ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Θ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΕ ΚΑΙ ΣΙΑ (για συντομία παρακάτω θα αναφέρεται με τον διακριτικό της τίτλο Kalavrita Explore και διευκρινίζεται ότι είναι το ίδιο και το αυτό) για την κάλυψη των ποσών που αφορούν την εγγύηση και την εξόφληση του κόστους ενοικίασης. Η εξόφληση του κόστους ενοικίασης μπορεί να γίνει και με μετρητά.

ΚΡΑΤΗΣΗ

Για πραγματοποίηση κράτησης χρειάζεται η κατάθεση προκαταβολής, στον παρακάτω εταιρικό λογαριασμό :

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ       : 3640 0199 414

ΙΒΑΝ                         : GR47 0110 3640 0000 3640 0199 414 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ           : ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Θ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΕ ΚΑΙ ΣΙΑ

Το ποσό της προκαταβολής που θα καταβάλλει ο πελάτης για κράτηση θα  είναι ανάλογο της αξίας ενοικίασης του οχήματος, οπότε θα συμφωνείται κατά περίπτωση με την Kalavrita Explore.

Το ποσό της προκαταβολής θα πρέπει να κατατίθεται στον τραπεζικό λογαριασμό της Kalavrita Explore αυτούσιο. Τα διατραπεζικά έξοδα επιβαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον πελάτη. Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν επιβαρυνθεί με τα διατραπεζικά έξοδα την στιγμή που θα καταθέσει την προκαταβολή, θα επιβαρυνθεί το ποσό που προέκυψε, όταν εξοφλήσει την αξία ενοικίασης του οχήματος. Σε κάθε περίπτωση, η Kalavrita Explore, θα εισπράξει αυτούσιο το ποσό της αξίας ενοικίασης του οχήματος.

Μετά την κατάθεση χρημάτων, στείλτε στο παρακάτω e-mail την απόδειξη της τράπεζας : info@kalavrita-explore.com με αιτιολογία το ονοματεπώνυμο σας.

Η κράτηση σας ισχύει από την στιγμή που θα μας στείλετε την απόδειξη της τράπεζας.

Σε περίπτωση που περάσει ένα διάστημα 5 ωρών  από την στιγμή της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας για κράτηση και δεν μας έχετε στείλει την απόδειξη της τράπεζας, η κράτηση ακυρώνεται.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ

Σε περίπτωση που η κράτηση ακυρωθεί από τον πελάτη έως και 48 ώρες πριν  από την προκαθορισμένη ημερομηνία και ώρα ενοικίασης του οχήματος, η προκαταβολή επιστρέφεται ολόκληρη στον πελάτη, μείον τα διατραπεζικά έξοδα. Τα έξοδα αυτά επιβαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον πελάτη.

Σε περίπτωση που η κράτηση ακυρωθεί από τον πελάτη σε λιγότερο από 48 ώρες από την προκαθορισμένη ημερομηνία και ώρα ενοικίασης του οχήματος, η προκαταβολή δεν επιστρέφεται.

Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν μας ενημερώσει για την ακύρωση της  κράτησης και δεν προσέλθει στα γραφεία μας την προκαθορισμένη ώρα και ημερομηνία ενοικίασης του οχήματος,  η κράτηση ακυρώνεται με υπαιτιότητα του πελάτη και η προκαταβολή δεν επιστρέφεται. 

Σε περίπτωση που η κράτηση ακυρωθεί εκ μέρους της Kalavrita Explore, για οποιονδήποτε λόγο, το ποσό της προκαταβολής επιστρέφεται ολόκληρο στον πελάτη.

Ο πελάτης καταθέτοντας χρήματα ως προκαταβολή για κράτηση ενοικίασης οχήματος στην Kalavrita Explore, δηλώνει ότι διάβασε και αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα, όλους τους όρους που αναγράφονται στους Γενικούς Όρους Ενοικίασης.

Απαραίτητα έγγραφα

Για την έναρξη της ενοικίασης, απαιτείται ο οδηγός, να φέρει μαζί του άδεια οδήγησης, πιστωτική κάρτα  και ταυτότητα ή διαβατήριο. Τα παραπάνω έγγραφα θα ζητηθούν από τον μισθωτή-οδηγό, κατά την παραλαβή του οχήματος. Όλα τα παραπάνω, θα πρέπει να εμφανίζουν το όνομα του οδηγού και θα πρέπει να είναι τα πρωτότυπα (γνήσια). Φωτοτυπίες ή φωτογραφίες δεν γίνονται αποδεκτές. Αν ο οδηγός, δεν παρουσιάσει τα παραπάνω απαραίτητα έγγραφα, δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί η ενοικίαση.

Ηλικία Οδηγού

Το ελάχιστο όριο ηλικίας του οδηγού είναι τα 21 χρόνια.

Άδεια Οδήγησης

Η άδεια του οδηγού του μισθωμένου οχήματος, πρέπει να έχει εκδοθεί, τουλάχιστον ένα χρόνο πριν την ημερομηνία ενοικίασης. Η άδεια οδήγησής του να είναι Ελληνική, Ευρωπαϊκή (για τις χώρες της Ε.Ε.) ή Διεθνής (για χώρες εκτός Ε.Ε.). Η Διεθνής Άδεια Οδήγησης, πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από το δίπλωμα οδήγησης της χώρας του οδηγού του οχήματος.

Επιπλέον Οδηγός

Η χρέωση για χρήση του οχήματος από επιπλέον οδηγούς, είναι 10€/ανά ημέρα, ανά μισθωτήριο συμβόλαιο, ανά οδηγό.(Διαθεσιμότητα ανάλογα με τον τύπο του οχήματος).

Εγγύηση

Κατά την παραλαβή του οχήματος, θα δεσμευτεί ποσό εγγύησης στην πιστωτική/χρεωστική κάρτα του μισθωτή-οδηγού, το οποίο και θα επιστραφεί αυτούσιο στην λήξη της ενοικίασης, εφόσον δεν προκύψουν άλλες χρεώσεις. Η αποδέσμευση του ποσού μπορεί να διαρκέσει μέχρι και 14 ημέρες ανάλογα με την εκδότρια τράπεζα της κάρτας. Το ποσό της εγγύησης διαφέρει ανά κατηγορία οχήματος. Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε τραπεζικά τέλη ή τραπεζικά έξοδα που σχετίζονται με αυτήν την διαδικασία.

Πρόστιμα και Παραβιάσεις

Τα πρόστιμα και τυχόν άλλες συνέπειες από παραβάσεις του ΚΟΚ, επιβαρύνουν εξ’ ολοκλήρου και αποκλειστικά τον μισθωτή του οχήματος. Ο μισθωτής αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για τις τροχαίες παραβάσεις και τα έξοδα διαχείρισης που ανέρχονται σε 25€.

Έξοδα Φακέλου Ατυχήματος

Ο οδηγός χρεώνεται 15€ σε περίπτωση ατυχήματος, υπαιτιότητάς του, για έξοδα φακέλου ατυχήματος. Το ποσό αυτό δεν επιστρέφεται.

Ασφαλιστικές Καλύψεις

Τα οχήματα της Kalavrita Explore  (εκτός των ποδηλάτων), είναι ασφαλισμένα.  Οι καλύψεις υπόκεινται στους γενικούς όρους του συμβολαίου της Kalavrita Explore με την ασφαλιστική της εταιρεία.

Ο μισθωτής-οδηγός ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημιά ή κλοπή (είτε μερική, είτε ολική) προκληθεί στο όχημα-ποδήλατο μέχρι του ποσού της εμπορικής του αξίας κατά το χρόνο του ατυχήματος ή κλοπής.

Ο μισθωτής-οδηγός καταβάλλει ολόκληρο το ποσό της ζημιάς , ανεξαρτήτως υπαιτιότητας. Το καταβληθέν ποσό θα του επιστραφεί όταν και εφόσον η Kalavrita Explore αποζημιωθεί.

Τα ποσά που αφορούν σε ζημιά η κλοπή του οχήματος-ποδηλάτου, καταβάλλονται άμεσα από τον μισθωτή, είτε καλύπτεται ασφαλιστικά, είτε όχι και υποχρεούται να καταβάλει ολόκληρο το κόστος επισκευής ή αντικατάστασης του οχήματος στην Kalavrita Explore.  

Καύσιμα

Το όχημα παραδίδεται πάντα με γεμάτο το ντεπόζιτο καυσίμου. Ο πελάτης πρέπει να επιστρέψει το όχημα με την ίδια ποσότητα καυσίμου στο ντεπόζιτο, που είχε όταν το παρέλαβε. Εάν επιστρέψει το όχημα με λιγότερο καύσιμο από αυτό που είχε όταν το παρέλαβε, τότε χρεώνεται με το ποσό των 10€ ανά μισθωτήριο συμβόλαιο, συν το κόστος του καυσίμου που καταναλώθηκε.

Προσοχή

Καμία ασφαλιστική κάλυψη δεν ισχύει :

  • Για οτιδήποτε συμβεί και διαπιστωθεί ότι ο οδηγός βρίσκεται υπό την επήρεια οινοπνεύματος, ναρκωτικών , βαρβιτουρικών ή οποιασδήποτε άλλης ουσίας η οποία επηρεάζει την ικανότητα οδήγησης, αντίληψης και τις αισθήσεις του οδηγού.
  • Για ατυχήματα που προκλήθηκαν με οδηγό μη δηλωμένο στο μισθωτήριο συμβόλαιο.
  • Για ζημιές που προκλήθηκαν στο κάτω μέρος του οχήματος, στα ελαστικά και τις ζάντες.
  • Για ζημιές που έχουν προκληθεί από οδήγηση σε μη ασφαλτοστρωμένους δρόμους.
  • Για ατυχήματα για τα οποία ο μισθωτής δεν έχει ενημερώσει την Kalavrita Explore και καταθέσει /υποβάλει σχετική δήλωση ατυχήματος, όπως ορίζεται από την Ελληνική Νομοθεσία, ανεξαρτήτως υπαιτιότητας του.
  • Για απώλεια κλειδιού του οχήματος.
  • Για απώλεια ή καταστροφή συσκευών ή άλλου πρόσθετου εξοπλισμού.
  • Για απώλεια προσωπικών αντικειμένων που βρίσκονται μέσα στο όχημα.
  • Για οτιδήποτε συμβεί και διαπιστωθεί ότι ο μισθωτής-οδηγός έχει παραβεί τις οδηγίες της Kalavrita Explore για τη σωστή και ασφαλή χρήση του οχήματος – ποδηλάτου.
  • Οι παραπάνω περιπτώσεις είναι ενδεικτικές και δεν αποτελούν εξαντλητική λίστα με όλες τις περιπτώσεις μη υπαιτιότητας της Kalavrita Explore.

Τα ποσά που αφορούν τη ζημιά ή την απώλεια των οχημάτων και των ποδηλάτων, την απώλεια κλειδιών του οχήματος, την απώλεια ή καταστροφή συσκευών ή άλλου πρόσθετου εξοπλισμού, καταβάλλονται άμεσα από τον μισθωτή από την χρεωστική/πιστωτική του κάρτα , ακόμα και αν αυτός καλύπτεται ασφαλιστικά. Σε αυτήν την περίπτωση, ο μισθωτής υποχρεούται να καταβάλει στην Kalavrita Explore ολόκληρο το κόστος επισκευής ή αντικατάστασης του οχήματος ή του ποδηλάτου, όπως επίσης και ολόκληρο  το κόστος για την αντικατάσταση των κλειδιών και την επισκευή ή αντικατάσταση συσκευών ή άλλου πρόσθετου εξοπλισμού. Η Kalavrita Explore δεν έχει καμία ευθύνη για την απώλεια προσωπικών αντικειμένων που βρίσκονται μέσα στο όχημα, όπως και καμία ευθύνη για αποζημίωσής τους με οποιονδήποτε τρόπο. Ακόμη, κάθε παιδί οποιασδήποτε ηλικίας, που επιβαίνει σε όχημα της Kalavrita Explore γίνεται πάντα με την σύμφωνη γνώμη-άδεια  του γονέα-κηδεμόνα, και ως εκ τούτου την απόλυτη ευθύνη φέρει αυτός για οτιδήποτε αφορά το παιδί. Ακόμη διευκρινίζεται ρητά ότι η Kalavrita Explore δεν φέρει καμία ευθύνη για τραυματισμούς, ατυχήματα ή θανάτους κατά τη διάρκεια της ενοικίασης των οχημάτων της. Οι πελάτες (ενοικιαστές-οδηγοί και συνοδηγοί- συνεπιβάτες),δηλώνουν υπεύθυνα ότι δεν διατηρούν καμία απαίτηση ή αξίωση  από την  Kalavrita Explore και παραιτούνται εκ των προτέρων από κάθε απαίτηση ή αξίωση ,έχοντας οι ίδιοι προσωπικά την αποκλειστική ευθύνη για κάθε συμβάν κατά τη διάρκεια της ενοικίασης. Ως εκ τούτου, διευκρινίζεται ρητά ότι οι πελάτες (ενοικιαστές-οδηγοί και συνοδηγοί- συνεπιβάτες),επιβαίνουν  στα οχήματα της Kalavrita Explore με δική τους ευθύνη αποκλειστικά, λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο της υγείας τους, της εμπειρίας τους, της φυσικής τους κατάστασης και των κινδύνων που γενικά μπορεί να υπάρχουν. Για να διασφαλιστεί η ασφάλεια των οχημάτων και των ενοικιαστών – οδηγών και συνοδηγών – συνεπιβατών, η Kalavrita Explore διατηρεί το δικαίωμα αντικατάστασης οδηγού οχήματος ή άρνησης ενοικίασης οποιουδήποτε οχήματός της, εάν πιστεύει ότι η οδήγηση του είναι επικίνδυνη και δεν συμμορφώνεται με τους κανόνες ασφαλείας.

ΖΗΜΙΕΣ :

Πριν την παραλαβή αλλά και στην παράδοση του οχήματος, το όχημα πρέπει να ελέγχεται από τον μισθωτή και τον εκμισθωτή.

Κράνη

Το κράνος του οδηγού για το scooter και για τo ποδήλατο παρέχεται δωρεάν. Το κράνος του συνεπιβάτη για το scooter, χρεώνεται 5€ ημερησίως.

Πλοηγός-GPS

Διατίθενται μόνο κατόπιν αιτήματος του πελάτη και διαθεσιμότητας της εταιρείας και με χρέωση 10€ ημερησίως.

Παραλαβή-Παράδοση

Κάθε παραλαβή ή παράδοση γίνεται μόνο στην έδρα της Kalavrita Explore και μόνο κατά τις ώρες λειτουργίας της. Η παράδοση ή παραλαβή εκτός ωρών λειτουργίας, είναι εφικτή κατόπιν συνεννόησης, και η χρέωση είναι 20€. Η επιστροφή του οχήματος σε άλλο σημείο εκτός της έδρας της Kalavrita Explore, είναι εφικτή κατόπιν συνεννόησης και η χρέωση είναι 20€. Επιπλέον, χρεώνεται η χιλιομετρική διαφορά μεταξύ των δύο σημείων, με 0,50€ ανά χιλιόμετρο

Ενοικίαση Scooter

H ενοικίαση scooter υπολογίζεται ανά 24 ώρες. Μετά το πέρας των 24 ωρών χρεώνεται επιπλέον ημέρα ενοικίασης.

Ενοικίαση ποδηλάτου

Η ενοικίαση ποδηλάτου υπολογίζεται από τις 10:00 π.μ. – 20:00 μ.μ. ( το καλοκαίρι) και 10:00 π.μ. – 17:00 μ.μ ( τον χειμώνα).

Λοιπές πληροφορίες

Ο Μισθωτής οφείλει να κάνει καλή χρήση του ενοικιαζόμενου οχήματος-ποδηλάτου και του εξοπλισμού καθώς και να εφαρμόζει τις οδηγίες ασφαλείας και τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Πριν την παραλαβή του οχήματος-ποδηλάτου και του εξοπλισμού, ο μισθωτής έχει ελέγξει τη συνολική κατάσταση αυτού και κυρίως τα σημεία που σχετίζονται με την ασφάλεια. Ο μισθωτής οφείλει να αναφέρει στην εκμισθώτρια οποιαδήποτε βλάβη ή δυσλειτουργία του οχήματος ή του εξοπλισμού πριν την υπογραφή του συμφωνητικού. Οι παρατηρήσεις αυτές καταγράφονται στο μισθωτήριο. Καμία επιπλέον βλάβη δε θα μπορεί να καταγραφεί μετά την έναρξη της μίσθωσης. Το όχημα-ποδήλατο και ο εξοπλισμός θα θεωρούνται ότι έχουν μισθωθεί σε άρτια κατάσταση. Σε περίπτωση που το όχημα-ποδήλατο, δεν επιστραφεί εντός 3 ωρών μετά την προγραμματισμένη μέρα και ώρα, το ποσό της εγγύησης θα παρακρατηθεί. Ο μισθωτής ευθύνεται για κάθε ζημία του οχήματος-ποδηλάτου και του εξοπλισμού κατά τη διάρκεια της μίσθωσης είτε την προκάλεσε αυτός είτε όχι. Σε περίπτωση ζημίας, ο μισθωτής οφείλει να πληρώσει το συνολικό κόστος αντικατάστασης του ανταλλακτικού, δηλαδή την τιμή αυτού σαν να ήταν καινούργιο, και τα εργατικά. Το όχημα-ποδήλατο και ο εξοπλισμός μισθώνονται καθαρά. Ο μισθωτής οφείλει να τα επιστρέψει στην ίδια κατάσταση, εκτός και αν ο καιρός είναι άσχημος. Στην αντίθετη περίπτωση είναι δυνατόν να επιβαρυνθεί με το κόστος καθαρισμού αυτών. Ο μισθωτής είναι υπεύθυνος για τη χρήση του οχήματος-ποδηλάτου καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης. Συνεπώς, ο μισθωτής ευθύνεται για κάθε υλική και σωματική ζημία υποστεί ή προκαλέσει σε τρίτο είτε ενέχεται άμεσα είτε όχι. 

Χιλιομετρική Απόσταση

Τα πρώτα διανυθέντα 100 χλμ. είναι δωρεάν. Κάθε διανυθέν χιλιόμετρο μετά το όριο των 100 χλμ., χρεώνεται με 0,50€/χλμ.

Χρέωση Καθυστερημένης Επιστροφής

Εφόσον το όχημα επιστραφεί με καθυστέρηση πλέον των 3 ωρών ή πλέον της συμφωνημένης ώρας επιστροφής, χρεώνεται επιπλέον ημέρα ενοικίασης.

Πρόωρη επιστροφή

Σε περίπτωση επιστροφής του οχήματος νωρίτερα από την ημερομηνία ή την ώρα της κράτησης, δεν θα υπάρξει επιστροφή χρημάτων.

Πολιτική Ακυρώσεων

Σε περίπτωση ακύρωσης της κράτησης, η προκαταβολή δεν επιστρέφεται.

Μεταφορά με Πλοίο

Δεν είναι εφικτή.

Μεταφορά Εκτός Συνόρων

Δεν είναι εφικτή.

Φόροι

Όλες οι τιμές που αναγράφονται παραπάνω, περιλαμβάνουν ΦΠΑ

Οι όροι και οι τιμές μπορούν να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση.

Font Resize